Blaenorol

CYNYRCHIADAU

Parhaus

Rhondda Road

Drama Ddi-dor 
Pennod gyntaf, Brynhawn Mawrth 14 TACHWEDD 2017
Theatr y Parc a'r Dâr
I archebu tocynnau, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 https://rct-theatres.co.uk/contact  
Rhagor o wybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol neu http://avant.cymru
FIND OUT MORE

Watch the latest episode

Sydd ar y gweill

Blue Scar

Ar hyn o bryd, mae prosiect Blue Scar yn ystod ei gyfnod ymchwil a datblygu. Dyma brosiect dawns hip hop sy’n...
FIND OUT MORE

Forget Me Not

Avant supported by Heritage Lottery are creating a show to tell stories about the people from the Rhondda and Pontypridd during WWI....
FIND OUT MORE

Killer Cells

Bydd ein cynhyrchiad o Killer Cells yn cael ei ddangos mewn Theatrau amrywiol ar draws De Cymru a RhCT...
FIND OUT MORE

Ystrad Stories

Ystrad stories is a project run by Sharon Magill. Sharon has been working with the RCT writers group, Cardiff University and USW to write stories and poems based on Ernest Zobole's work... 
FIND OUT MORE

Lands of Our Fathers

Mae Lands of Our Fathers yn brosiect newydd sydd yn ystod ei gyfnod ymchwil a datblygu. Yn rhan o wŷl Gwanwyn Festival...
FIND OUT MORE

The Twits

Cafodd ‘Over By Here’ ei greu ar gyfer Festyrefail a Gŵyl Ymylol Caerdydd, a’i gefnogi gan Arian i Bawb Cymru...
FIND OUT MORE

Over by Here

Sioe i’r teulu wedi’i chefnogi gan Llenyddiaeth Cymru a menter ‘Dewch i Ddathlu’ Cronfa’r Loteri...
FIND OUT MORE

Love Labours Won

Cafodd Love Labours Won ei hysgrifennu gan R J W Smith, a’i chreu a’i theithio yn 2016...
FIND OUT MORE

Cysylltwch â ni

Share by: