Dosbarthiadau

CYMUNDED

Festy

Mae Festy yn achlysur sy’n cael ei gynnal bob yn ail flwyddyn yn RhCT. Enwyd yr achlysur cyntaf yn ‘Festyrefail’ oherwydd y cafodd ei gynnal yn Nhonyrefail yn 2016. 

Mae Festy’n cynnal nifer o weithgareddau artistig a chymunedol; gan gynnwys nosweithiau comedi, codi sbwriel, celf ryngweithiol a sioeau cŵn gan Friends of the Animals RhCT. Bydd Festy hefyd yn cynnal gweithgareddau adfywio. Yn Festyrefail, roedd hyn yn cynnwys tasg paentio’r safle bysiau, lle aeth ysgolion lleol a Sefydliad y Merched ati i greu delweddau yr oedden nhw’n eu hoffi. Yna, o dan arweiniad Claire Louise Prosser (artist gweledol), llwyddon ni i baentio’r safleoedd bysiau yn Nhonyrefail a Choed-élai. Cysylltwch â ni i rannu eich syniadau.

Dosbarthiadau

Mae Avant wedi bod yn cynnal dosbarthiadau yn Nhonyrefail ers mis Medi 2015. Mae’r plant wedi perfformio eu cynyrchiadau eu hunain ac wedi cael cyfle i berfformio gyda ni yn ein gwaith proffesiynol.

Yn ystod dosbarthiadau, rydyn ni’n dysgu sgiliau dawnsio a drama. Yn aml, rydyn ni’n gweithio tuag at sioe neu achlysur lle mae modd i blant arddangos eu sgiliau newydd. 

Gweithdai

Mae Avant yn cynnal gweithdai i bawb yn y gymuned. Yn ddiweddar, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda phobl sydd ddim mewn addysg a chyflogaeth i fagu eu hyder.

Rydyn ni wedi trefnu gweithdai i blant dros y Pasg er mwyn dysgu amrywiaeth o sgiliau’r theatr iddyn nhw, gan gynnwys ysgrifennu sgriptiau. Yn rhan o wŷl y Gwanwyn Age Cymru, byddwn ni hefyd yn cynnal gweithdai adrodd straeon a chreu ffilmiau mewn cartrefi gofal lleol, lle byddwn ni’n paratoi ffilm a fydd yn cael ei dangos yn Theatr y Parc a’r Dâr.

Ydych chi eisiau i ni gynnal gweithdy yn eich cymuned? Cysylltwch â ni.

Preswyl

As part of our Blue Scar R&D funded by Arts Council Wales and supported by RCT Theatres, we were able to offer an internship to Natasha Dawkes from Falmouth University. Natasha was able to take part in rehearsals, attend meetings, meet the community and help with admin. Find out about her first week on her vlog here:

We'd love to offer more internships, our next production is the WWI show 'Forget Me Not' in January. Get in touch if you'd like to find out more. 


Cysylltwch â ni

Share by: