Cyfarfod y tîm

AMDANOM NI

Sefydliad crynodeb

Avant Cymru – Cwmni theatr blaengar o Gwm Rhondda. Rydyn ni’n paratoi perfformiadau theatr ac achlysuron artistig cyfoes yn y gymuned ac yn arddangos y cyfan yn lleol ac ar daith. 

Datganiad o weledigaeth

Defnyddio sgiliau’r theatr i addysgu ac ysbrydoli eraill drwy gyflawni ein nodau cymunedol ac arddangos y sgiliau hyn ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

Datganiad cenhadaeth

Paratoi perfformiad theatr a/neu brofiadau artistig (gan gynnwys dawns, ffilm, celfyddydau gweledol a cherddoriaeth) sy’n gyfoes ac atyniadol, ac sy’n tanio’r dychymyg yng Nghwm Rhondda ac y tu hwnt iddo.

Cyfarfod y tîm

Alan Humphreys

Ymunodd Alan ag Avant ar ddiwedd 2016 ar ôl cydweithio â’r cwmni a chael ei ysbrydoli gan yr effaith roedd wedi’i chael.
 
Mae Alan yn berfformiwr a chynhyrchydd. Mae ei gefndir perfformio’n cynnwys gwaith theatr, ffilm, chwarae rôl a throsleisio. Ers cyflawni cynllun Cynhyrchydd Datblygol Theatr Genedlaethol Cymru yn 2015, mae e wedi bod yn gynhyrchydd yn y maes theatr. Mae e’n gweithio gyda chwmnïau megis Fio, YMCA Pontypridd, Yello Brick ac ar ei liwt ei hun. Yn 2016, cafodd ei gynnwys ar restr fer yr Old Vic 12.

Mae gan deulu Alan hanes cyfoethog o berfformio. Mae ei fodryb yn gantores opera rhyngwladol ac mae ei dad-cu’n adnabyddus ym Mhontypridd am ei sgiliau chwarae’r organ. Mae e’n credu’n gryf y dylai’r hen genhedlaeth gydweithio â’r genhedlaeth nesaf i gynnal treftadaeth ddiwylliannol yr ardal.

Rachel Pedley

Sefydlodd Rachel y cwmni Avant ym mis Medi 2015 ar ôl symud yn ôl i Gwm Rhondda. Ei bwriad oedd darparu rhagor o gyfleoedd i artistiaid proffesiynol i gydweithio, creu ac addysgu yn y Cymoedd.

Mae Rachel yn actores, dawnswraig, coreograffydd ac athrawes. Hyfforddodd yn berfformiwr ar safleoedd Swindon Dance a London Studio Centre. Buodd hi’n rhan o gwmni’r Celfyddydau Perfformio ‘Pineapple’ ac mae hi wedi gweithio ar gynyrchiadau proffesiynol ar y Teledu, Ffilm, y West End a theatr ranbarthol ers 2006 i gwmnïau gan gynnwys y BBC, Talkback Thames a Wish Film Productions.

Mae gan Rachel frwdfrydedd mawr dros y gymuned. Mae ei hangerdd yn gwreiddio o’i phlentyndod, lle'r oedd hi arfer gwrando ar ei thad-cu’n canu a pherfformio mewn Côr Meibion. Hwn, yn y pendraw, oedd wedi’i hysbrydoli hi i berfformio, gan roi’r hwb iddi hi i ysbrydoli eraill yn yr un ffordd.

Cydweithredwyr

Mae Avant yn credu’n gryf mewn cydweithio. Mae ein holl waith yn cael ei baratoi ar y cyd â chwmnïau eraill. Rydyn ni’n credu bod angen i’r pentref ein cefnogi wrth baratoi cynhyrchiad.

Mae Avant wedi paratoi dau ddarn theatr ar y cyd â Theatrau RhCT. Mae Angela Gould a staff Theatr y Parc a’r Dâr yn dîm arbennig sy’n ein cynorthwyo ni â sesiynau mentora a chyngor technegol. I ddarllen rhagor am waith Theatrau RhCT, ewch i: www.rct-arts.co.uk a bwriwch olwg ar ein cyd-gynyrchiadau 'Killer Cells' a ‘Blue Scar’.

Mae Avant wedi manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a pherfformio ar y cyd â Theatr y Sherman, NTW TEAM , Gŵyl y Gwanwyn a Gwyliau’r Fringe Caerdydd, Caeredin a Brighton. Mae gennym ni ddiddordeb mewn cyfleoedd dysgu parhaus a pharatoi cynyrchiadau ar gyfer achlysuron. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw gyfleoedd sydd ar y gweill.

Credwn ni fod rhwydweithio yn arwain at ragor o gyfleoedd, felly cysylltwch â ni i drafod eich syniadau.  
a gefnogir gan balchder

Cysylltwch â ni

Share by: